Aanleveren kopij voor de Artilia - Vereniging OnderOfficieren Artillerie

Artilia nr 110 is verstuurd. Heeft u kopij voor nummer 111??
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanleveren kopij voor de Artilia

Artilia


Voordat u de nieuwe Artilia download, vragen wij graag uw aandacht voor het volgende:

Zoals u van de VOOA gewend bent, is ons verenigingsblad "ARTILIA" kwalitatief goed en is er in elke uitgave weer nieuwe informatie te vinden. Het is gebleken dat de kopij voor ons blad vaak vanuit dezelfde kanalen en van dezelfde personen komt.

Om ons verenigingsblad te blijven vullen met onderwerpen van uiteenlopende aard, doen wij een dringend beroep op één ieder om ons te voorzien van kopij.

U kunt uw kopij versturen aan één de redactie van de Artilia.

 

Onderstaand een aantal richtlijnen voor het aanleveren van kopij.

• Kopij aanleveren in Word.

• Tekst moet plat zijn. Dus niet vet, onderstreept, met tabs of andere opmaak. Lever eventuele opmaakwensen op een aparte uitdraai mee.

• Lever u kopij pas in als u er zeker van bent dat de inhoud niet meer aan wijzigingen onderhevig is. Auteurscorrecties hebben altijd invloed op reeds gerealiseerde opmaak. Indien dit niet mogelijk is omdat er b.v. ontwikkelingen gaande zijn, die u op dat moment van schrijven nog niet weet, meldt dit dan, dan kan er rekening mee worden gehouden.

• Lever altijd losse foto’s aan in jpg. Nooit foto’s in het worddocument verankeren. Dit levert een te lage resolutie op.

• Het formaat van de foto mag niet kleiner zijn dan 10 x 13 cm en moet een hoge resolutie (300 dpi) worden aangeleverd. Vergrotingen leveren bij te klein formaat of te lage resolutie onscherpe foto’s op of foto’s met lelijke vierkantjes (artifacten).

• Geen plaatjes / foto’s van het internet gebruiken. Deze hebben een te lage resolutie en u, en dus ook wij, lopen het risico van inbreuk op eigendomsrecht. Mocht u om wat voor reden dan ook niet of niet geheel in staat zijn, aan het bovenstaande te voldoen, laat dat geen belemmering voor u zijn maar meldt dat aan de redactie. Wij zullen i.o.m. de vormgever een oplossing proberen te realiseren.

Dhr. R.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu