Doelstellingen - Vereniging OnderOfficieren Artillerie

Artilia nr 110 is verstuurd. Heeft u kopij voor nummer 111??
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstellingen

Informatie > VOOA
 


De reden waarom er een Vereniging onderofficieren Artillerie is opgericht is ten grondslag aan twee doelstellingen die vermeld staan in de statuten.

1. Het bevorderen van de saamhorigheid onder de onderofficieren van het wapen der Artillerie.

2. Het bevorderen van de saamhorigheid onder de onderofficieren van de Nederlandse Krijgsmacht.

De vereniging tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door aansluiting bij-, of samenwerking met andere verenigingen die overeenkomstige doelstellingen nastreven door:

a. het zoveel mogelijk bevorderen van het onderling contact tussen de leden;

b. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;

c. zitting te houden in de Wapen Traditie Raad Artillerie ( WTRA );

d. het onderhouden van contacten met de onderofficiersverenigingen van de Genie, Verbindingsdienst, Cavalerie, Technische Dienst, Aan en Afvoertroepen, Intendance en Regiment van Heutz;

e. het viermaal per jaar uitgeven van een periodiek, “Artilia” , rechtstreeks op uw postadres thuisgestuurd;

f. het na uitnodiging geven van akte de présence bij officiële gelegenheden;

g. het organiseren van een jaarlijkse excursie met partner;

h. het namens de Wapenoudste organiseren van de jaarlijkse viering van de verjaardag van de Artillerie op of omstreeks 11 januari;

i. het organiseren van lustrumvieringen van de vereniging ( omstreeks 19 oktober 2006 was het 30-jarig bestaan);

j. het in en buiten rechten optreden voor de belangen van een of meer van haar leden, voor zover dit de doelstelling betreft;

k. het tegengaan van misbruiken die kunnen worden begaan tegen haar doelstellingen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu