In Memoriam AOOI B.D. Frans van der Knaap - Vereniging OnderOfficieren Artillerie

Artilia nr 110 is verstuurd. Heeft u kopij voor nummer 111??
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

In Memoriam AOOI B.D. Frans van der Knaap

Informatie


In Memoriam
Frans van der Knaap
1934-2016

Frans meldt zich in 1954 als dienstplichtige en gaat als Wachtmeester verbonden aan de Luchtdoelartillerieschool in 1956 met groot verlof. Een jaar later kiest hij voor de beroepsstatus en begint bij het depot Luchtdoelartillerie in Ossendrecht. In 1965 volgt hij de omscholing van Luchtdoelartillerie naar Veldartillerie. Op 58-jarige leeftijd komt er in 1992 een einde aan zijn actieve loopbaan. In de tussenliggende tijd is Frans 25 keer overgeplaatst en of gedetacheerd en heeft hij meer dan dertig verschillende functies vervuld. Uiteindelijk ontvangt hij in 1990 voor dit alles de Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje in goud met de zwaarden.

Frans is een uitermate prettige collega die rustig, correct en in de juiste toon zijn woorden kiest. Naast zijn welbespraaktheid is hij sociaal, eerlijk, oprecht, er niet omheen draaien, ongedwongen, streng maar rechtvaardig. Hij houdt niet van achterbaks en achterklap gedrag. Recht is recht en krom is krom, concessies doet hij op basis van overtuiging en waarheid. Op en top vakman met een brede kennis en een voorbeeldig militair. Het is dit alles dat hem zo geliefd en gewaardeerd maakt.

De VOOA en Frans zijn een goed huwelijk, liefst 11 jaar is hij voorzitter van deze mooie vereniging. De vereniging krijgt onder zijn leiding een boost. Intern en extern wordt de vereniging duidelijk beter gestructureerd en op de kaart gezet. Na het beëindigen van de voorzittersfunctie is hij tot aan zijn fatale ‘black-out’ op de jaardag in 2013 in vele hoedanigheden actief gebleven. Van het begin in1980 tot aan 2013, heeft de VOOA een betrokken, bevlogen en inspirerende man in haar geleding gehad die zijn evenaring niet kent.

Hoogtepunten zijn ongetwijfeld de vieringen van het 1 ste 2 de en 3 de lustrum, onder zijn leiding. Dit wordt groots aangepakt en groots gevierd en begint altijd met een kranslegging bij het Artilleriemonument.
De naamgeving, van de Onderofficiersmess te Den Helder en die op het ASK van twee onderofficieren  die binnen hun eigen Wapen een bijzondere rol hebben gespeeld in de 2de  wereldoorlog, is zijn persoonlijke verdienste. De ‘Artilia Mars’ de eigen mars van de VOOA, dankt haar bestaan voor een groot deel aan Frans. Niet voor niets ontvangt Frans de Artillerie legpenning met de kernwoorden; ‘Saamhorigheid Traditie". Hij was de tweede onderofficier die deze onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Samen met zijn eerste echtgenote, Rita, werden ze niet voor niets Mr. en Mrs. VOOA genoemd. Meer dan terecht gewaardeerd als Lid ven Verdienste en Erelid.

Naast zijn functie als bestuurder van de militaire vakbeweging Ons Belang, het huidige AFMP, is hij zowel in zijn actieve als post actieve periode altijd opgekomen voor het individu. Als raadsman heeft hij vele collega’s met succes bijgestaan in hun beroepsprocedures.

Kortom wij verliezen in Frans een goed mens een voorbeeldig militair en een bevlogen VOOA-lid.

Ik sluit af met de zin die ik bij het overlijden van Rita heb uitgesproken en een gedichtje

Bedankt dat je er was, dat je er zó was, en moge je nog lang zó in ons blijven voortleven.


Zijn werk, zijn vereniging
zijn interesse voor een mensenleven
zijn saamhorigheid en traditiebeleving,
zo sterk, hij heeft er alles voor gegeven!


Wij wensen Ellen, de kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu